Opinie i zezwolenia

Nasze podłoża zostały przebadane w Instytucie Warzywnictwa  i Ogrodnictwa w Skierniewicach w 2011 roku. Wykonano badania fizyczne oraz chemiczne. Niektóre wyniki prezentujemy poniżej. Na podstawie przeprowadzonych badań wydano pozytywne opinie o przydatności podłoży kokosowych do stosowania w uprawach warzywnych i roślin ozdobnych oraz o bezpieczeństwie dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Informacje odnośnie warzyw i roślin ozdobnych :

” Z przeprowadzonych badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych wynika, że podłoże do uprawy roślin pn. „Podłoże kokosowe do warzyw i roślin ozdobnych” może być wykorzystane do uprawy roślin warzywnych.

Podłoże charakteryzuje się prawie obojętnym odczynem (pH=6,5) i zawiera podstawowe składniki pokarmowe niezbędne dla wzrostu roślin (…)

Dobre (odpowiednie dla roślin warzywnych ) właściwości fizyczne podłoża; zawartość substancji organicznej- 96,2%, gęstość objętościowa-67,4kg/m3, porowatość ogólna powyżej 95% oraz mała kurczliwość (poniżej 10%). Stwarzają dobre warunki dla wzrostu i rozwoju zarówno młodych roślin (rozsady) jak i starszych, w fazie owocowania (…). Odpowiednie dla wielu gatunków warzyw stosunki powietrzno-wodne, niska zawartość składników mineralnych (zasolenie 0,74 g/l) dają szerokie możliwości jego wykorzystania w warzywnictwie.

Środek może być stosowany do uprawy wielu gatunków roślin warzywnych i szczególnie polecany jest w uprawach bezglebowych pod osłonami (pomidor, ogórek, papryka).

Może służyć jako dodatek do poprawy struktury gleby i podłoży o niewłaściwych stosunkach powietrzno-wodnych. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzamy, że środek wspomagający uprawę roślin pn. „Podłoże kokosowe do warzyw i roślin ozdobnych” jest przydatny do uprawy roślin warzywnych zgodnie z przeznaczeniem”.

Informacja o oddziaływaniu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt

„Z deklaracji producenta, wyników badań fizyko-chemicznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych wynika, że środek o nazwie „Podłoże kokosowe do warzyw i roślin ozdobnych” nie zawiera zanieczyszczeń. W świetle obowiązujących uregulowań prawnych stosowanie w/w środka w uprawie warzyw nie stwarza bezpośredniego ani pośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska”.
Pełna wersja wszystkich badań do wglądu w siedzibie firmy.

Posiadamy również zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HORnn-8113-13/12. na wprowadzenie do obrotu “Podłoży kokosowych do warzyw i roślin ozdobnych” .