O kokosie

Podłoża kokosowe są doskonałe we wszelkiego rodzaju: uprawach pod osłonami oraz w gruncie, w produkcji substratóww zakładaniu ogrodów.

Podłoże kokosowe jest także bardzo popularną ściółką do terrarium w hodowli płazów, gadów, owadów, roślin tropikalnych oraz jako ściółka higieniczna w hodowli wszystkich zwierząt domowych.

Z włókna kokosowego wytwarzane są również geotkaniny stosowane w ochronie erozji gleby oraz przy zakładaniu terenów zielonych. Innymi produktami z włókna są maty okrywowe do drzewek w szkółkach oraz maty wyściełające ścianki w terrarium.

Właściwości

Podłoża kokosowe posiadają właściwości absorbcyjne oraz drenujące, posiadają trwałą strukturę. Materiał jest bardzo porowaty, składa się z mnóstwa kanalików. Szacuje się, że powierzchnia tych “kanalików”wynosi ok. 6000m2 w 1 litrze podłoża.

Gąbczasta struktura podłoży kokosowych pozwala także na wygodny sposób pakowania materiału, czyli kompresję. Skompresowane podłoża są znacznie bardziej wygodne i ekonomiczne w dystrybucji. W zależności od typu i frakcji podłoża można uzyskać nawet 7-krotny poziom kompresji.

Właściwości fizyczne i chemiczne są opisane w zakładce „Opinie i Zezwolenia„.

Ekologia

Podłoża kokosowe są produkowane z surowca w pełni odnawialnego. Proces produkcji nie wymaga ścinania lasów, ani wydobywania surowców kopalnianych, charakteryzuje się niską emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Sam surowiec ulega biodegradacji w 100%, nie wymaga zatem utylizacji. Podłoża kokosowe we wszystkich frakcjach są wolne od pestycydów i innych chemikaliów potencjalnie szkodliwych dla roślin, zwierząt i całego środowiska.

Trochę teorii…

Nazwa palmy kokosowej w języku malajskim oznacza „drzewo o tysiącu zastosowań”, ponieważ wszystkie jej części są użyteczne.

W naszej działalności skierowanej dla ogrodnictwa i zoologii skupiamy się na tej części owocu palmy kokosowej, który składa się ze stosunkowo cienkiego egzokarpu (skórki), mezokarpu stanowiącego grubą warstwę brązowych włókien (tzw. koira) i zdrewniałego endokarpu tworzącego pestkę (tzw. orzech kokosowy).

Mini słownik

W języku polskim funkcjonują różne określenia w nazewnictwie podłoży kokosowych:
włókno kokosowe (ang. coir) – dosłowne tłumaczenie angielskiej nazwy coir, czyli coco fibre; materiał kokosowy jest otrzymywany z miękiszu owocu palmy kokosowej, który jest włóknisty;

torf kokosowy (ang. coco peat) – dosłowne tłumaczenie nazwy angielskiej; nazwa powstała w wyniku podobnego zastosowania torfu oraz podłoża kokosowego oraz ze względu na podobny wygląd i właściwości; nazwa stosowana zazwyczaj w określaniu bardzo drobnej frakcji kokosu;

chipsy kokosowe (ang. coconut husk chips) – znów dosłowne tłumaczenie; określenie stosowane do grubej frakcji podłoży kokosowych w kształcie kosteczki;

coco mulch – przyjęta nazwa angielska określająca bardzo grube i nieregularne wióry, stosowane w ściółkowaniu lub spulchnianiu gleby, zwanym również mulczowaniem.

wióry kokosowe – nazwa handlowa, określająca wszystkie frakcje podłoży kokosowych